23/9/1945
Sài Gòn những ngày đầu Nam Bộ kháng chiến
2020-09-23 07:05:22
0h ngày 23/9/1945, Pháp nổ súng tấn công Sài Gòn, bắt đầu cuộc tái chiếm khi người dân thành phố vừa hưởng không khí độc lập 21 ngày. Trong quân phục Anh, các...
Đọc nhiều