2050
Đồng bằng sông Cửu Long ra sao trong quy hoạch đến 2050?
2020-11-27 06:16:39
Trong những năm tới, đồng bằng sông Cửu Long có thể sẽ giảm trồng lúa, chuyển đổi sang các ngành nông nghiệp khác. Nhiều tuyến đường mang tính động lực...
Đọc nhiều