2 mặt trăng
Phát hiện bất ngờ: Trái Đất có 2 Mặt Trăng
2020-02-27 15:14:10
Các nhà thiên văn học tuyên bố đã tìm thấy một vệ tinh tự nhiên thứ hai đang quay quanh Trái Đất. Phát hiện được công bố bởi các nhà thiên văn từ Catalina...
Đọc nhiều