2/9/1945
Xây dựng đại đoàn chủ lực – Tầm nhìn chiến lược của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
2021-08-16 06:36:11
Quyết định tham mưu, chỉ đạo xây dựng các đại đoàn chủ lực; đồng thời trực tiếp chỉ huy các đại đoàn lập nhiều chiến công vang dội là một đóng góp...
Toàn văn bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Sơn Ca - 2020-09-02 13:33:41
Bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam được Hồ Chí Minh soạn thảo, và đọc trước công chúng tại vườn hoa Ba Đình (nay là quảng trường Ba Đình) ngày 2 tháng...
Đọc nhiều