2/9/1945
Toàn văn bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Sơn Ca - 2020-09-02 13:33:41
Bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam được Hồ Chí Minh soạn thảo, và đọc trước công chúng tại vườn hoa Ba Đình (nay là quảng trường Ba Đình) ngày 2 tháng...
Đọc nhiều