1977 vlog
Video mới của 1977 Vlog – Chí Phèo với vấn nạn tin giả và truyền thông bẩn
Thành Nhân - 2019-12-31 10:40:27
Lấy bối cảnh làng Vũ Đại bị nạn sống ảo, tin giả, truyền thông bẩn hoành hành, một lần nữa 1977 Vlog đưa ra giải mã cực kỳ hài hước về đời của Chí...
Đọc nhiều