185 Hai Bà Trưng
VKS đưa chứng cứ khẳng định bà Diệp thế chấp tài sản 57 Cao Thắng
2021-03-25 06:38:43
Viện kiểm sát nêu 2 nguồn chứng cứ độc lập do Phòng Công chứng số 1 cung cấp; hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm do Sở TN-MT cung cấp, đều thể hiện tài sản...
Đọc nhiều