Đời sống

Tìm về phiên chợ tình Khâu Vai

2012-03-13 16:44:09
Có một phiên chợ tình độc đáo nằm trên vùng sơn cước bồng bềnh mây của Hà Giang. Đó là phiên chợ tình Khâu Vai – Phiên chợ tình chỉ dành cho những mối...