thảm sát Ba Chúc
“Đi đi vì đường này rất an toàn, có Việt Nam ở bên đó”
2020-07-26 19:49:13
“Không có một người Mỹ, một người Trung Quốc, một người Singapore… hay quân đội Liên Hợp Quốc đến giúp đỡ chúng tôi. Chỉ có người Việt đến...
Đọc nhiều