khám xét khẩn cấp
Thư ký Biên tập, tổ giúp việc Chủ tịch Hà Nội bị khám xét đảm trách sự vụ gì?
2020-07-15 07:26:37
Đối tượng Nguyễn Anh Ngọc thuộc Phòng thư ký biên tập, Tổ giúp việc TP Hà Nộị bị khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc. Đây là phòng chịu sự quản...
Đọc nhiều