Hội thảo khoa học quốc gia
Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên CAND trong tình hình mới
2020-06-29 13:03:19
Là chủ đề của Hội thảo khoa học quốc gia do Bộ Công an và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức sáng nay, 29-6, tại Hội trường Bộ...
Đọc nhiều