Hội nghị TƯ 12
Trung ương bàn về Đề án bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV
2020-05-13 19:43:01
Ngày làm việc thứ ba, Hội nghị Trung ương 12 thảo luận về Đề án phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Thay...
Lựa chọn nhân sự Đại hội 13: Cảnh giác với chạy chức, chạy phiếu
2020-05-13 06:38:03
Cần phải hết sức cảnh giác với việc chạy chức, chạy phiếu, những người có biểu hiện ấy là không đàng hoàng, nên gạch tên họ đi. Ông Vũ Ngọc Hoàng –...
Tổng bí thư gợi mở nhiều vấn đề về chuẩn bị nhân sự chủ chốt khóa XIII
2020-05-11 12:40:24
Trong việc lựa chọn nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XIII, Tổng bí thư lưu ý người được lựa chọn phải đặt sự nghiệp của Đảng, dân tộc lên trên hết,...
Đọc nhiều