Hội nghị Trung ương 10
Trung ương thảo luận Dự thảo Báo cáo Chính trị
2015-01-07 17:29:29
Hôm nay 7/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường, thảo luận về Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XII của Đảng. Quang cảnh Hội nghị Theo...
“Công tâm, khách quan, trong sáng” là trách nhiệm của mỗi lá phiếu
2015-01-07 16:46:13
“Công tâm, khách quan, trong sáng” chính là thái độ và trách nhiệm của mỗi lá phiếu trước Đảng của mình và trước nhân dân mình. Xin đừng để “người dân...
Trung ương bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư
2015-01-06 18:00:39
Sáng ngày 6/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp...
Hội nghị Trung ương 10 thực hiện công tác nhân sự
2015-01-05 17:10:32
Hội nghị TW 10 sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ cấp chiến lược;...
Ngày làm việc đầu tiên Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng khóa XI
2015-01-05 15:58:12
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã chính thức khai mạc sáng 5/1, tại Thủ đô Hà Nội....
Hội nghị Trung ương 10 quyết định vấn đề quan trọng
2015-01-05 11:30:29
Thực hiện chương trình toàn khóa, sáng 5/1, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí...
Đọc nhiều