hội nghị thượng đỉnh Covid-19
Chủ tịch Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm chống dịch với 40 thị trưởng
2020-06-03 06:51:10
“Tư tưởng xuyên suốt là chống dịch như chống giặc, chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế ngắn hạn để bảo vệ tính mạng, sức khỏe nhân dân”, ông Nguyễn...
Đọc nhiều