Hoàng Tuấn Công
Chính thức thu hồi từ điển chính tả sai chính tả
2020-06-12 22:40:03
Hôm nay, 12-6, Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội đã gửi công văn tới đối tác để yêu cầu thu hồi cuốn ‘Từ điển chính tả tiếng Việt’ bị cho là...
Đọc nhiều