Hàng không Cánh Diều
Hai bộ đề xuất lên Thủ tướng dừng đầu tư Hàng không Cánh Diều
2020-08-30 22:30:27
Bộ Kế hoạch và đầu tư vừa đề nghị Thủ tướng dừng xem xét chủ trương đầu tư dự án vận tải hàng không Cánh Diều (Kite Air). Trước đó, hồi tháng 1 bộ...
Đọc nhiều