giấy phép môi trường
Đề nghị thống nhất dùng một loại giấy phép môi trường
2020-09-14 16:19:57
Sáng ngày 4/9, tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận một số dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV,...
Đọc nhiều