giấy khen
Ý kiến trái chiều giấy khen học sinh
2020-09-15 06:54:54
Nhiều chuyên gia và nhà quản lý giáo dục có ý kiến trái chiều về Dự thảo Thông tư khen thưởng, kỷ luật học sinh, trong đó sẽ giảm việc khen tràn lan khi áp...
Đề xuất không tặng giấy khen cho học sinh khá
2020-09-11 18:56:46
Theo dự thảo thông tư đang được Bộ GDĐT lấy ý kiến góp ý, các trường sẽ chỉ tặng giấy khen cuối năm cho trẻ có học lực giỏi trở lên, học sinh khá không...
Đọc nhiều