Đại uý
Kỷ luật cảnh cáo đại úy công an đứng nhìn tài xế vật lộn với tên cướp: có thỏa đáng?
2021-05-18 06:37:14
Nhiều chuyên gia cho rằng hành động của đại úy công an đứng nhìn tài xế taxi bị thương vật lộn với tên cướp là rất phản cảm, khó chấp nhận, làm ảnh...
Đọc nhiều