Đại tướng Tô Lâm

Sự nghiệp và phát ngôn ấn tượng của Đại tướng Tô Lâm

2019-01-29 11:00:53
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa được Chủ tịch nước thăng cấp hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng. BBT giới thiệu về quá trình công tác và phát ngôn...