cuộc gọi
Về cuộc gọi trực tiếp và thực tế của Thủ tướng
Đặng Trường - 2021-08-28 18:34:28
Mới đây, trong chuyến thăm, kiểm tra công tác chống dịch của TP.HCM, Bình Dương, Thủ tướng Phạm Minh chính đã cho chúng ta thấy hình ảnh một người lãnh đạo...
Đọc nhiều