chuyên án 920-G
Chuyên án 920-G của công an Đồng Nai chấn động miền Đông Nam Bộ
2021-03-27 10:56:28
40 người bị bắt trong đường dây sản xuất 200 triệu lít xăng giả. Hàng loạt cây xăng ở Đồng Nai, TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước… lần lượt bị khám xét....
Đọc nhiều