Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương
Ông Nguyễn Hoàng Thao là tân chủ tịch tỉnh Bình Dương
2020-10-02 19:28:48
Nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt tại Bình Dương được thay đổi trước đại hội, trong đó chủ tịch UBND tỉnh xin nghỉ hưu trước tuổi. Các lãnh đạo tỉnh...
Đọc nhiều