chiến thuật mới
Về chiến thuật “treo đồ trong” của phụ nữ để ngăn chặn quân đội Myanmar
2021-03-08 16:01:52
Bên Quân đội Myanmar không biết có chỉ đạo gì không nhưng việc nhiều quân nhân dùng Tiktok để đăng tải các Video dọa người biểu tình quả là một bước đi...
Đọc nhiều