Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954
Ván cờ Điện Biên giữa Tướng Giáp và Navarre
2013-05-05 20:08:28
Vì sao Điện Biên Phủ – địa danh nằm cách xa khu căn cứ của Pháp và Việt Minh lại trở thành điểm quyết chiến kết thúc cuộc giao tranh giữa ta và địch? Ngày...
Chiến thắng Điện Biên Phủ là bước trưởng thành tác chiến của quân đội ta
2013-05-04 10:01:56
Để xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương, địch đã cho tập trung ở đây 16.200 quân, gồm 21 tiểu đoàn, trong đó có 17...
Chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động 5 châu địa cầu qua ảnh
2013-05-02 17:03:52
Chiến thắng Điện Biên Phủ của quân và dân Việt Nam đã góp phần quyết định kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kéo dài trong 9 năm.Ở mặt trận...
Đọc nhiều