chi phí thuê nhà
Được hỗ trợ kinh phí thuê nhà, người lao động sẽ bớt gánh nặng
2022-01-07 15:41:04
Đại biểu Nguyễn Thị Thủy kiến nghị tăng gói kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động, áp dụng với cả khu vực chính thức và phi chính thức. Trong...
Đọc nhiều