chế độ phong kiến
Dòng họ nào có nhiều người làm vua nhất lịch sử Việt Nam?
2021-02-22 05:49:01
Tính riêng trong kỷ nguyên độc lập từ năm 938 đến 1945, hàng chục người từng làm vua nước Việt. Dòng họ làm vua nhiều nhất có 31 người. Kỷ nguyên độc...
Đọc nhiều