chạy quy hoạch
Cán bộ nhân sự không công tâm sẽ chọn người kiểu “ngưu tầm ngưu”
2020-06-04 06:54:19
Người làm công tác nhân sự không tốt chắc chắn họ sẽ theo kiểu “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, để lọt lưới những cán bộ không đạt chuẩn. Chạy chức,...
Đọc nhiều