cán bộ thi
18 cán bộ vi phạm Quy chế thi trên cả nước
2020-08-10 19:47:11
Kết thúc hai ngày diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, cả nước có 39 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó có một thí sinh bị khiển trách và 38 thí sinh bị đình...
Đọc nhiều