bổ nhiệm không đúng quy trình
Về đề nghị thép của Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng
Đặng Trường - 2020-09-11 15:24:24
Đầu tháng 9 vừa qua, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Tại hội...
Đọc nhiều