bộ đội phát lương thực cho dân
Cảnh giác với thông tin xuyên tạc về việc bộ đội phát lương thực cho người dân
Đinh Thảo - 2021-08-28 14:24:13
Tài khoản “Ngoc Nguyen” có đăng tải thông tin: “Bạn tui ở Sài Gòn chưa thấy ai nói được bộ đội phát thực phẩm hết nha. Toàn chim mồi với diễn viên không...
Đọc nhiều