bình ổn tỷ giá

Nhà điều hành đủ nguồn lực để chủ động tỷ giá

2015-01-22 15:47:48
Với việc NHNN điều chỉnh tỷ giá ngay ở những ngày đầu năm, cùng thông điệp của Thống đốc NHNN về mức điều hành tỷ giá đã tạo tâm lý ổn định trên...