Bí thư Hải Phòng
Cách làm mới, nhìn từ nhân sự Bí thư Hải Phòng
2021-05-04 20:26:28
Thử thách đang ở phía trước với bất cứ cán bộ nào từ Bắc vào Nam, hay từ Nam ra Bắc. Vượt qua được thử thách sẽ khẳng định được chính mình. Tân Bí...
Đọc nhiều