bậc tiểu học
Phải sắm 320.000 máy tính bảng?
2014-08-19 17:01:48
Nếu đề án được thông qua, mỗi học sinh từ lớp 1-3 tại TP.HCM cần 3-5 triệu đồng để mua máy tính bảng.  Tính khả thi vẫn còn bỏ ngỏ, nhiều thắc mắc vẫn...
Học sinh tiểu học không phải mang nhiều sách, vở tới trường
2013-08-09 20:18:21
Năm học 2013 – 2014, học sinh lớp 1, 2 và 3 sử dụng 6 đầu sách tối thiểu, với học sinh lớp 4 và 5 là 9 cuốn. Theo công bố mới của Bộ GDĐT, sách tối thiểu...
Đọc nhiều