Bắc Sơn
Xuất hiện “cả họ làm quan” ở Hải Phòng
2020-02-27 17:42:24
Các vị trí lãnh đạo chủ chốt ở xã Bắc Sơn (huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) như: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã…...
Đọc nhiều