bác sĩ Nguyến Đông A
Từ lời bác sỹ Đông A, ngẫm về chuyện đa đảng!
2020-10-19 11:48:41
Trong lần phỏng vấn GS.TS. BS Trần Đông A, một phóng viên nước ngoài hỏi: “Ở nhiều nước, dân số chỉ bằng 1/3 Việt Nam nhưng người ta có 4-5 đảng, kinh tế...
Đọc nhiều