an ninh điều tra
Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm tân Cục trưởng Cục An ninh điều tra
2021-10-21 11:44:51
Theo Thứ trưởng Lương Tam Quang đánh giá, tân Cục trưởng Cục An ninh điều tra là người có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, là người...
Đọc nhiều