3 tàu cá mắc nạn ở Bình Định
Những cuộc điện thoại liên tục của Thủ tướng
Thu An - 2020-10-28 16:41:24
Trong cuộc họp ứng phó bão số 9 tại Ban chỉ đạo tiền phương ở Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng liên tục nhận những cuộc điện thoại từ Thủ...
Đọc nhiều