25 chức danh lãnh đạo
25 chức danh lãnh đạo sắp được kiện toàn
2021-03-27 08:30:15
Quốc hội sẽ dành 7 ngày làm việc đầu tháng 4 để kiện toàn 25 chức danh lãnh đạo, trong đó có Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng. Kỳ họp...
Đọc nhiều