củi vào lò
Điểm danh những sai phạm tại các dự án BT khu vực sân bay Nha Trang, Khánh Hòa
2021-07-03 09:26:05
Thanh tra Chính phủ kết luận UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao đất sân bay Nha Trang để thanh toán các dự án BT trái quy định. Việc giao đất sân bay Nha Trang của UBND...
Đọc nhiều