7 mm
“12 ly 7” huyền thoại có quân số đông nhất Việt Nam
2021-02-04 05:46:00
DShK-38 là khẩu đại liên được dùng trong cả tác chiến mặt đất lẫn tác chiến phòng không tầm thấp của Liên Xô. Đối với Quân đội Việt Nam, DShK-38 được...
Đọc nhiều