Sẽ trình Thủ tướng phương án xử lý hồ sơ nâng cấp ĐH, CĐ

26/03/2014 11:37

Ngoài ra, Bộ GD-ĐT thông báo dừng tiếp nhận hồ sơ thành lập mới, nâng cấp trường ĐH, CĐ

Bộ GD-ĐT vừa có công văn với nội dung thông báo dừng tiếp nhận hồ sơ thành lập mới, nâng cấp trường ĐH, CĐ nhằm thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch mạng lưới bậc học này.

Ảnh minh họa

Bên cạnh việc dừng tiếp nhận hồ sơ thành lập mới, nâng cấp trường ĐH, CĐ, Bộ sẽ xem xét, tổng hợp báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý đối với những hồ sơ nâng cấp và thành lập mới các trường ĐH, CĐ đã gửi về Bộ GD-ĐT trước thời điểm cuối tháng 3 này.

Nguyên nhân của việc dừng tiếp nhận hồ sơ thành lập mới, nâng cấp trường ĐH, CĐ được Bộ GD-ĐT giải thích là nhằm thực hiện Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh “Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006 – 2020”.

Bộ GD-ĐT đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát để điều chỉnh, sắp xếp và tổ chức lại mạng lưới các trường ĐH, CĐ trên địa bàn hoặc thuộc quyền quản lý trên cơ sở Nghị quyết số 29-NQ/TW (Khóa XI), quyết định 37, chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020, quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế – xã hội của từng địa phương hoặc từng ngành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và những văn bản liên quan khác.

Ngoài ra, các dự án đầu tư thành lập trường trên địa bàn hoặc thuộc quyền quản lý (đã có quyết định thành lập trường hoặc đã được phê duyệt về chủ trương hoặc chưa được phê duyệt chủ trương) cũng phải được rà soát, phân loại, đánh giá kết quả thực hiện các dự án, đề xuất phương án xử lý đối với những dự án đã quá hạn. Bộ cũng yêu cầu các đơn vị đánh giá kết quả thực hiện các dự án, đề xuất phương án xử lý đối với những dự án đã quá hạn và gửi kết quả về Bộ GD-ĐT trước ngày 25/4/2014 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ GD-ĐT sẽ chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ GD-ĐT cũng sẽ phối hợp với các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá những điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở giáo dục ĐH, đặc biệt đối với các trường mới thành lập nhằm giữ vững tính ổn định của hệ thống và hướng tới mô hình phát triển giáo dục đại học dựa trên chất lượng, hiệu quả.

(Theo VOV)

Từ khóa:
Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM