+
Aa
-
“Học viện Khổng Tử” là những “giàn khoan văn hóa”
30/06/2014 07:22

Báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần số ra ngày 29/6/2014 có in bài HỌC VIỆN KHỔNG TỬ VÀ SỰ XÂM HẠI TỰ DO HỌC THUẬT của Hải Minh, cảnh báo việc Trung Quốc bơm tiền cho hơn 400 “Học viện Khổng Tử” – cơ quan tuyên truyền và nô dịch văn hóa của Trung Quốc ở hơn 100 nước trên thế giới – để cơ quan này “mua chuộc” các trường đại học chấp nhận cho các “Học viện Khổng Tử” này được triển khai các chương trình truyền bá văn hóa và ngôn ngữ Hán trong giới sinh viên toàn cầu, nhằm phục vụ các mục tiêu chính trị của Trung Quốc.

Thực tế này đã bị Hiệp hội các giáo sư đại học toàn Mỹ (AAUP) lật tẩy và cho rằng nó đã xâm hại tự do học thuật (academic freedom) ở các nước mà Trung Quốc đã thiết lập được các “Học viện Khổng Tử” này.

Vậy “tự do học thuật” là gì? Tuyên bố về những nguyên tắc của tự do học thuật do AAUP đưa ra năm 1940 nêu rõ: “Tự do học thuật là quyền tự do giảng dạy, học tập và theo đuổi tri thức, nghiên cứu của người dạy và người học, không bị can thiệp vô lý hay bị giới hạn bởi luật pháp, các quy định chính trị hoặc áp lực của công chúng”.

“Học viện Khổng Tử” là những “giàn khoan văn hóa”

Qua sự việc này, có thể rút ra 2 điều sau:

1. “Học viện Khổng Tử” là những “giàn khoan văn hóa” (cultural rig) do chính quyền Trung Quốc “hạ đặt hợp pháp” ở nhiều nơi trên thế giới để phục vụ cho mưu đồ truyền bá và nô dịch văn hóa của Trung Quốc, hiện đang là mối nguy cho giáo dục và học thuật ở nhiều quốc gia. Vậy thì chúng ta kêu gọi lãnh đạo Việt Nam phải tỉnh táo, không cho Trung Quốc “hạ đặt” cái gọi là “Học viện Khổng Tử” này ở Việt Nam như họ đang đòi hỏi. Mấy cái oil rig ở ngoài Biển Đông là quá đủ rồi, đừng có rước thêm mấy cái cultural rig vào Việt Nam nữa.

2. Việt Nam có xâm hại “tự do học thuật” theo cách hiểu của AAUP không? Câu trả lời là có. Vụ tước bằng thạc sĩ của Đỗ Thị Thoan (Nhã Thuyên) là ví dụ điển hình. Vậy thì, chúng ta phải vận động nhà nước đừng nên áp dụng những cái xấu, cái phản động của Trung Quốc để xâm hại “tự do học thuật” nước nhà, mà nên học hỏi cái hay, cái tinh hoa của nhân loại. Như thế thì mới có thể khai phóng trí tuệ quốc gia, khang kiện văn hóa dân tộc và chấn hưng đất nước. Lúc đó Việt Nam mới có cơ trở nên hùng cường đủ sức đương đầu với ngoại bang.

(Theo Trần Đức Anh Sơn)

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều