Hồ Tích Tiến
Hồ Tích Tiến thực chất là kẻ phá đám
2020-07-16 20:00:47
Vừa qua, Tổng Biên tập “Thời Báo Hoàn Cầu” được một pha “nổi tiếng” trông thấy tại Việt Nam với bài viết dạy dỗ Việt Nam quan hệ ngoại...
Trả lời bài viết “Vài lời thật lòng với Việt Nam”
2020-07-16 10:53:48
Cuối tuần qua, fanpage của Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đã đăng bài viết của Tổng Biên tập “Thời báo Hoàn Cầu” Hồ Tích Tiến. Ngay sau đó,...
Đọc nhiều