Hầm Hải Vân 2
Hầm Hải Vân 2 vượt tiến độ hoàn thành trước 4 tháng
2020-05-21 23:39:00
Các hạng mục thi công hầm Hải Vân 2 hiện đã hoàn thành từ 90 – 95% khối lượng công việc. Như vậy dự kiến sẽ vượt tiến độ hoàn thành trước 4 tháng. Công...
Đọc nhiều