Đại hội Đảng bộ ở địa phương
Bàn về tâm lý né tránh, giữ mình trước Đại hội Đảng của một số cán bộ
Han Cao - 2020-06-11 09:30:25
Trong Kết luận số 55 của Ban Bí thư Trung ương đã chỉ ra hiện tượng cán bộ có tâm lý né tránh, giữ mình trước khi Đại hội diễn ra. Nhiều cán bộ là Đảng...
Đọc nhiều