con rồng Châu Á
Nền kinh tế Việt Nam vượt Singapore, Malaysia
2020-10-15 10:34:55
Năm 2006, IMF từng dự báo: 197 năm nữa, kinh tế Việt Nam mới đuổi kịp Singapore, vậy mà chỉ 14 năm sau, IMF đã xác định quy mô nền kinh tế Việt Nam đứng thứ...
Đọc nhiều