chị Ksor H’Bơ Khăp (Gia Lai)
3 vị đại biểu nữ sắt thép làm dậy sóng nghị trường
2020-11-06 21:48:51
Theo dõi nghị trường mấy ngày qua, tôi chưa biết tiếng nói của nhiều Đại biểu Quốc hội thực sự tâm huyết có thay đổi được gì không, nhưng rất thích bài...
Đọc nhiều