cắt dây điện
Vụ kê giàn giáo cắt dây điện 3 pha: Gia đình tố điện lực Ba Tơ quá chậm trễ
2020-11-01 21:15:06
Gia đình đã kê giàn giáo cắt dây điện 3 pha, 22kv thừa nhận đã làm sai nhưng cho rằng ngành điện quá chậm trễ trong việc di dời đường dây, giải quyết nhu...
Đọc nhiều