Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: ‘Hacker mũ trắng là những chiến binh’
2018-11-02 12:39:59
Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, với 10.000 cuộc tấn công mạng mỗi phút, thế giới đang trong một cuộc chiến – cuộc chiến trên không gian mạng.Chia...
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về Internet Vạn Vật và triết lý “Cái gì không biết quản thế nào thì không quản, cho tự phát triển”
2018-10-26 09:04:06
Tại hội thảo Smart IoT Vietnam 2018, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã có một bài phát biểu về Internet Vạn Vật, về triết lý “Cái...
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, tư lệnh của những đột phá
2018-10-24 15:20:50
Tư duy và hành động đột phá của ông đã chèo lái con thuyền Viettel trở thành tập đoàn lớn nhất Việt Nam. Trong 3 tháng quyền Bộ trưởng ông cũng thể hiện những...
Đọc nhiều