Quan hệ Việt – Trung
Đại hội Đảng khóa XIII của Việt Nam đã kết thúc với sự thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, những hoạt động chống phá theo đuôi Đại hội vẫn được các “nhà...
Phóng viên nước ngoài đề nghị cho biết đường lối đối ngoại của Đảng và Chính phủ Việt Nam với Đảng và Chính phủ Trung Quốc sau Đại hội XIII của Đảng...
Chưa bao giờ Việt Nam lệ thuộc vào nước khác. Lịch sử dựng nước và giữ nước cho thấy có những lúc chúng ta lâm vào cảnh lầm than, nô lệ, chịu sự áp bức,...
“Đối tác chiến lược”, “đối tác toàn diện”, “đối tác chiến lược toàn diện”… là cụm từ chỉ những trạng thái đặc biệt của quan hệ ngoại giao...
Ngày 21/1, tác giả Khanh Vu và Phuong Nguyen đã có bài viết trên báo Reuters (Anh) nhận định về những thách thức và cơ hội của Việt Nam trong 5 năm tiếp theo, đặc...
Trước những mưu đồ thôn tính, xâm lược, cha ông đã vận dụng sách lược ngoại giao mềm dẻo nhưng kiên định, cương quyết, không chỉ nhằm bảo toàn lãnh thổ,...
Sự đi xuống của Mỹ trong vai trò “siêu cường duy nhất” của thế giới cùng việc Trung Quốc nổi lên nhanh chóng như là cường quốc nổi trội ở khu vực Đông...
Cuối tháng 5 vừa qua, hai kỳ họp thường niên quan trọng nhất của Trung Quốc là Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp) và Đại hội...
Bài chọn lọc